آرشیو : فرش و گلیم

معرفی و تفاوتهای رنگرزی سنتی و صنعتی

معرفی و تفاوتهای رنگرزی سنتی و صنعتی

معرفی و تفاوتهای رنگرزی سنتی و صنعتی رنگرزی در ایران سابقه بسیار زیادی دارد. پیش از اسلام، بخصوص شواهدی از کارگاه قالی بافی شاهان هخامنشی ...

ادامه مطلب