آرشیو : فرهنگ و زندگی

پاسخ جالب این دختران زیبا به خواستگاران

پاسخ جالب این دختران زیبا به خواستگاران

پاسخ جالب این دختران زیبا به خواستگاران بنا به یک رسم قدیمی دختران قوم قشقایی جواب خواستگاران خود را به صورت جالب و هنرمندانه می ...

ادامه مطلب